Inrapporteringen görs via vår e-tjänst NEON. Logga in genom att använda det användarnamn och lösenord som företaget har fått i ett separat brev från oss. Inloggningsuppgifterna garanterar att inte obehöriga kan rapportera in uppgifter i tjänsten.

Logga in

Bild e-tjänsten NEON

Logga in i e-tjänsten NEON -
Ei:s verktyg för fjärrmeföretag att rapportera in drift- och affärsförhållande DoA

 Dokument till din hjälp