Inrapporteringen görs via vår e-tjänst NEON. Logga in genom att använda det användarnamn och lösenord som företaget har fått i ett separat brev från oss. Inloggningsuppgifterna garanterar att inte obehöriga kan rapportera in uppgifter i tjänsten.

Vad vill du rapportera?

Bild e-tjänst NEON fjärrvärmeföretagens årsrapporter

ÅRSRAPPORTER

Bild e-tjänsten NEON

DRIFT- OCH AFFÄRSFÖRHÅLLANDE DoA