Vem gör vad i samband med Transparensförordningen

Svenska kraftnät är som systemoperatör ansvarig för att sammanställa och skicka vidare data till ENTSO-E. All insamlad data kommer sedan att finnas tillgänglig på de europeiska elnätsföretagens branschorganisations ENTSO-E:s webbplats.

Ei:s uppgift som tillsynsmyndighet är att se till att marknadens aktörer lämnar in uppgifterna enligt förordningen.

De här berörs av Transparensförordningen

De aktörer som berörs av Transparensförordningen är:

  • Elnätsföretag
  • Elproducenter
  • Stora elkonsumenter, som har en anslutningseffekt om minst 100 MW. Hit räknas elintensiv industri, till exempel gruvor, aluminiumverk, ståltillverkare samt större pappersbruk.

Data som ska rapporteras

I Transparensförordningen beskrivs för varje artikel vilken aktör som är ansvarig för att lämna den i artikeln efterfrågade informationen.

Den som är huvudansvarig för informationen, den så kallade primärägaren till uppgifterna, är ansvarig för att ta fram och lämna efterfrågad information till systemansvarig.

I Sverige är det Affärsverket Svenska kraftnät (Svenska kraftnät) som är systemansvarig och som har huvudansvar för att sammanställa och skicka in information till ENTSO-E. Berörda aktörer har själva ansvar att känna till vilka uppgifter de ska lämna in enligt denna lag.

Det mesta av informationen som efterfrågas finns tillgängligt redan idag hos Svenska kraftnät och Nord Pool. I vissa fall behöver informationen bearbetas innan den sänds vidare till ENTSO-E.

Intressanta länkar

Kontakta oss gärna

Kontakta oss gärna om du vill veta mer. Mejla dina frågor till transparensforordningen@ei.se