– Vi vill vara så transparenta vi kan med hur vi jobbar med marknadsövervakning. Därför har vi nu för andra året i rad publicerat en sammanfattning av det arbete som utförts under året. I PM:et finns även en kort beskrivning av regelverken, säger Daniel Frisö, analytiker på Ei.

De regelverk som styr Ei:s tillsyn över energimarknaderna är transparensförordningen och REMIT-förordningen. Kort beskrivet ska transparensförordningen se till att alla aktörer på marknaden har samma tillgång till information. REMIT-förordningen ska i sin tur förhindra insiderhandel och marknadsmanipulation.

Under 2019 har Ei granskat cirka 2000 marknadsmeddelanden enligt transparensförordningen, cirka fem procent av dessa uppfyllde inte kraven i förordningen. Vid årets slut hade Ei fjorton ärenden kopplade till REMIT öppna för utredning.

– I jämförelse med 2018 ser vi inga större skillnader, säger Daniel Frisö. I det stora hela har vi en marknad som fungerar bra.

Nu finns en sammanfattning av Ei:s arbete med marknadsövervakning 2019 publicerad

by , https://ei.se, 2020-04-29 12:52:46

Ett av Energimarknadsinspektionens (Ei:s) uppdrag är att övervaka så att det inte förekommer insiderhandel eller marknadsmanipulation på de svenska grossistmarknaderna för energi. En sammanfattning av arbetet 2019 finns nu publicerad.

– Vi vill vara så transparenta vi kan med hur vi jobbar med marknadsövervakning. Därför har vi nu för andra året i rad publicerat en sammanfattning av det arbete som utförts under året. I PM:et finns även en kort beskrivning av regelverken, säger Daniel Frisö, analytiker på Ei.

De regelverk som styr Ei:s tillsyn över energimarknaderna är transparensförordningen och REMIT-förordningen. Kort beskrivet ska transparensförordningen se till att alla aktörer på marknaden har samma tillgång till information. REMIT-förordningen ska i sin tur förhindra insiderhandel och marknadsmanipulation.

Under 2019 har Ei granskat cirka 2000 marknadsmeddelanden enligt transparensförordningen, cirka fem procent av dessa uppfyllde inte kraven i förordningen. Vid årets slut hade Ei fjorton ärenden kopplade till REMIT öppna för utredning.

– I jämförelse med 2018 ser vi inga större skillnader, säger Daniel Frisö. I det stora hela har vi en marknad som fungerar bra.

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.