Uppdateringen förtydligar hur definitionen av otillbörlig marknadspåverkan bör tillämpas.

Framförallt har ytterligare vägledning angående beteendet capacity withholding inkluderats i denna version som ett exempel på vad som skulle kunna utgöra otillbörlig marknadspåverkan.

Fotnot: *ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

ACER har publicerat en uppdaterad version av guiden för tillämpning av REMIT

by , https://ei.se, 2019-10-21 10:20:37

ACER* publicerade den 15 oktober en uppdaterad version av den fjärde upplagan av guiden för tillämpning av Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi (REMIT-förordningen).

Uppdateringen förtydligar hur definitionen av otillbörlig marknadspåverkan bör tillämpas.

Framförallt har ytterligare vägledning angående beteendet capacity withholding inkluderats i denna version som ett exempel på vad som skulle kunna utgöra otillbörlig marknadspåverkan.

Fotnot: *ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.