Alla marknadsaktörer är enligt artikel 9 i förordning 1227/2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi skyldiga att registrera sig i registret innan de utför transaktioner på marknaden.

Personuppgifterna registreras och lämnas vidare till ACER, Agency for the Cooperation of Energy Regulators, som publicerar ett europeiskt register över energimarknadsaktörer.

Användare kan själva se, ändra och rätta sina uppgifter i registret genom att logga in med de uppgifter som erhållits i och med godkännandet av användarkontot. För hjälp kring administrering i systemet kontakta Energimarknadsinspektionen via e-post till REMIT@ei.se.

Personuppgifterna lagras i registret tills den registrerade begär att uppgifterna ska raderas eller tills behörig representant för företaget begär att uppgifterna ska tas bort.

Du har rätt att begära information

Du har rätt att begära information om vilka av dina personuppgifter som Ei sparar, på vilket sätt och för vilket ändamål. För att Ei ska kunna tillmötesgå din begäran måste du lämna tillräckligt med information om dig själv och dina personuppgifter för att vi ska kunna göra en sökning i våra system.

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som Ei behandlar om dig. Ei har rätt att ta betalt för ytterligare kopior. Rätten till information och registerutdrag gäller inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Begäran skickar du till Energimarknadsinspektionen, Box 155, 631 03 Eskilstuna eller till registrator@ei.se.