Svenska marknadsaktörer som utför transaktioner på organiserade marknadsplatser på grossistenergimarknaden (producent, energihandlare, storförbrukare) ska vara registrerade som marknadsaktörer.

Registreringen görs i ett online system CEREMP (Centralised European Registry for Energy Market Participants).

Till din hjälp finns checklista som du bör läsa igenom innan du startar samt en lathund som guidar dig i samband med registreringen. Du finner materialet längst ner på denna sida.

Vad vill du göra?

Bild registrera dig som användare av systemet för REMIT

REGISTRERA DIG SOM ANVÄNDARE

Om du är ny användare av systemet CEREMP måste du först registrera dig som användare och bli godkänd för att få registrera information om marknadsaktörer.

  1. Klicka på länken ovan eller bilden till vänster
  2. Registrera dig som ny användare
  3. Ei granskar och godkänner dig som användare
  4. Du får bekräftelse via mejl från Ei med en aktiveringslänk som du måste använda inom 14 dagar.

Bild registrera markandsaktörer för REMIT

REGISTRERA MARKNADSAKTÖRER

  1. Läs gärna igenom checklistan  för att kunna ta fram de uppgifter som du kommer behöva ange i registreringen.
  2. Logga sedan in genom att klicka på länken ovan eller bilden till vänster. All data som matas in i registret kommer att behandlas konfidentiellt.

Vid varje inloggningstillfälle skickas en aktiveringskod till den e-postadress du angivit när du registrerade dig som ny användare. 

Aktiveringskoden för ditt användarkonto gäller i 14 dagar.  Du måste alltså registrera och göra eventuella ändringar inom två veckor.

Vem ska registrera sig?

I genomförandeakterna finner du mer detaljerad information om vad som gäller.