Marknadsövervakning i Sverige och inom EU

EU-förordningen REMIT utgör ett ramverk för övervakning av energimarknaderna i Europa, och är till för att stärka integriteten och transparensen på energimarknaderna för el och gas.

Förordningen innebär förbud mot insiderhandel och marknadsmanipulation. Ei är ansvarig för att förordningen efterlevs i Sverige.

Ei har befogenheter att begära in uppgifter från marknadsaktörer - REMIT

Arbetet sker bland annat genom granskning av transaktionsdata för såväl fysisk som finansiell handel. Ei har befogenheter att begära in uppgifter från marknadsaktörer och genomföra så kallade gryningsräder.

Transparensförordningen ökar transparensen på elmarknaden

Transparensförordningen (543/2013) antogs av EU-kommissionen i juni 2013. Sedan den 5 januari 2015 registrerar elnätsföretag, elproducenter och större elintensiva företag data kring produktion, överföring och förbrukning av el. Syftet med förordningen är att öka transparensen på elmarknaden och ge elmarknadens aktörer tillgång till informationen.

Energimarknadsinspektionen (Ei) är tillsynsmyndighet för förordningen.