Om ett sådant företag avser att erbjuda sina tjänster i Sverige är det dock skyldigt att meddela Energimarknadsinspektionen (Ei) det två månader innan företaget får påbörja sin verksamhet i Sverige.

Följande uppgifter måste lämnas till Ei

För att ett företag, med en utnämning från en annan medlemsstat, ska få erbjuda sina tjänster i Sverige måste nedanstående uppgifter inkomma till Ei.

Ange följande uppgifter:

 • Namn på företaget
 • Adress
 • Organisationsnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Kontaktperson
 • Kontaktpersonens befattning, direkttelefonnummer och e-postadress
 • Vilket land som har utnämnt företaget till nominerad elmarknadsoperatör.
 • Om företaget avser att erbjuda sina tjänster både på dagen före- och intradagsmarknaden eller endast en av dem.
 • Om företaget avser att erbjuda sina tjänster i samtliga svenska elområden eller bara i något eller några av dem.
 • Företaget ska också redovisa vilka kontakter man har tagit med Svenska kraftnät

Ansökan kan skickas via post till:

Registrator
Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03  Eskilstuna
För mer information om våra kontaktuppgifter läs här

Ansökan kan även skickas elektroniskt till:

E-postadressen: registrator@ei.se.