Kravet på utnämning följer av artikel 4 i Kommissionens förordning (EU) 2015/1222 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (förordning 2015/1222).

Om företaget redan har en utnämning från ett annat medlemsland

Ett företag som redan har blivit utnämnd till nominerad elmarknadsoperatör i ett medlemsland har enligt förordning 2015/1222 rätt att erbjuda sina tjänster på dagen före- och intradagsmarknaden i ett annan medlemsland utan att behöva ansöka om att bli utnämnd till nominerad elmarknadsoperatör i det medlemslandet.

Om ett sådant företag avser att erbjuda sina tjänster i Sverige är det dock skyldigt att meddela Ei det två månader innan företaget avser att få påbörja sin verksamhet i Sverige.

Det här gäller för att kunna söka om utnämning

För att kunna ansöka om utnämning måste företaget kunna visa att företaget kontinuerligt lever upp till de kriterier som återfinns i artikel 6 i förordning 2015/1222. Utnämningen utfärdas på en period på 4 år. Om företaget inte längre uppfyller kriterierna har Ei rätt att återkalla utnämningen

När kan företaget ansöka om utnämning?

Ei tar emot ansökningar kontinuerligt.

Återkallelse

Viktigt att veta är att företaget ska kontakta Ei i de fall företaget inte längre uppfyller kriterierna i artikel 6 i förordning (EU) 2015/1222.

Om Ei upptäcker att en nominerad elmarknadsoperatör verksam i Sverige inte efterlever kriterierna kommer Ei kontakta den nominerade elmarknadsoperaören som då får 6 månader på sig att åtgärda bristen/bristerna.

Informationen finns även på engelska

Klicka på In English högst upp på sidan. Välj sedan el och navigera dig vidare.