Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Åtgärder enligt övervakningsplan

Här hittar elnätsföretagen och naturgasföretagen allt man behöver för att rapportera in uppgifter om årlig rapport om åtgärder enligt övervakningsplan till Energimarknadsinspektionen (Ei).

Rapportera in uppgifter

Uppgifter om årlig rapport om åtgärder enlig övervakningsplan rapporteras in i e-tjänsten.

Logga in

Behörighet

För att kunna rapportera i e-tjänsten krävs att du legitimerar dig med mobilt BankID.

Övervakningsplanen ska säkerställa att företagen agerar objektivt och inte otillbörligt gynnar någon aktör på marknaden

I övervakningsplanen ska det framgå vilka åtgärder företaget ska genomföra för att motverka diskriminerande beteende gentemot övriga aktörer på marknaden.

Företagen ska därutöver offentliggöra en årlig rapport som redogör för de åtgärder de genomfört enligt planen.

Kontaktuppgifter
Övervakningsplan
Nätreglering

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.