Ändring av ny XML-specifikation och ny Excelmall

Ändringarna består av att formuleringen "aviserade långa avbrott" har ändrats till "aviserade avbrott" i XML-specifikationens och Excel-filens fält eftersom både korta och långa elavbrott som aviserats elanvändarna enligt 11 kap. 7 § ellagen (1997:857) ska redovisas vid inrapporteringen.

 

Använd de nya filerna när ni som elnätsföretag rapporterar in långa och korta elavbrott

by , https://ei.se, 2016-12-08 17:04:39

Nu finns nya uppdaterade versioner av XML-specifikationen och Excel-filen, som ska användas vid inrapportering enligt föreskriften EIFS 2015:4, rapportering första gången i mars 2017. De nya filerna har tagits fram för att bättre överensstämma med reglerna i föreskriften.

Ändring av ny XML-specifikation och ny Excelmall

Ändringarna består av att formuleringen "aviserade långa avbrott" har ändrats till "aviserade avbrott" i XML-specifikationens och Excel-filens fält eftersom både korta och långa elavbrott som aviserats elanvändarna enligt 11 kap. 7 § ellagen (1997:857) ska redovisas vid inrapporteringen.

 

Copyright 2021 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.