En förutsättning för att ni ska kunna använda KENT Avbrottsrapportering är att ni har behörighet till IT-systemet.

Den som har behörighet från tidigare rapportering i inrapporteringstjänsten KENT Avbrottsrapportering behöver inte söka behörighet på nytt.

Tänk också på att om en person inte längre ska ha behörighet ska företagets firmatecknare själv gå in i KENT Avbrottsrapportering och ta bort behörigheten.

  • Information om hur firmatecknaren för ert företag lägger till och tar bort behörigheter hittar ni i handboken som finns på den här sidan.

Frågor

Skicka e-post till avbrottsdata_el@ei.se eller ring till avdelningen Teknisk analys 016-16 27 00.

Rapportera 2019 års uppgifter innan 31 mars 2020

by , https://ei.se, 2017-02-13 10:26:47

Inrapporteringssystemet KENT Avbrottsrapportering är nu tillgängligt för rapportering
av uppgifter för perioden från den 1 januari 2019 till den 31 december 2019. Enligt inrapporteringsföreskriften för bedömning av leveranskvaliteten i elnäten (EIFS 2015:4) ska uppgifterna rapporteras senast den 31 mars 2020.

En förutsättning för att ni ska kunna använda KENT Avbrottsrapportering är att ni har behörighet till IT-systemet.

Den som har behörighet från tidigare rapportering i inrapporteringstjänsten KENT Avbrottsrapportering behöver inte söka behörighet på nytt.

Tänk också på att om en person inte längre ska ha behörighet ska företagets firmatecknare själv gå in i KENT Avbrottsrapportering och ta bort behörigheten.

  • Information om hur firmatecknaren för ert företag lägger till och tar bort behörigheter hittar ni i handboken som finns på den här sidan.

Frågor

Skicka e-post till avbrottsdata_el@ei.se eller ring till avdelningen Teknisk analys 016-16 27 00.

Copyright 2021 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.