Vad vill du göra?

Bild Ei:s e-tjänst KENT

Inrapporteringen ska vara genomförd senast den 31 mars.

Logga in och rapportera i e-tjänsten KENT

För att rapportera krävs att du är behörig och att du har en giltig mobilt BankID.

Här finns mer vägledning om avbrottsrapportering

TESTA FILEN

Här kan du testa filen innan du laddar upp avbrottsdata

Här kan du testa filerna som innehåller ditt avbrottsdata för att hitta eventuella fel innan du laddar upp filerna i KENT Avbrottsrapportering. Det krävs ingen behörighet för att testa filen.

SNABBRAPPORT

Mer information om snabbrapport i samband med långvarigt och omfattande avbrott

Länken ovan leder till de mallar som behövs för att snabbrapportera avbrott till Ei. 

För att snabbrapportera avbrott krävs ingen e-legitimation.

Jag vill ha mer vägledning

Är det första gången företaget ska rapportera in uppgifter?

Då måste firmatecknaren börja med att söka behörighet. För detta krävs ingen BankID. Följ instruktionerna i handboken, som finns på länken ovan. Om du inte är firmatecknare, och behöver behörighet att lägga in uppgifter eller skicka in rapport, ber du din firmatecknare lägga till behörighet för dig i systemet. Även för detta finns instruktioner i handboken.