Så här söker du behörighet

Elhandelsföretagets firmatecknare måste göra den inledande behörighetsansökan för själva företaget. Detta eftersom det är firmatecknaren som är ytterst ansvarig för företagets inrapportering. Firmatecknaren kan sedan utse andra personer som sköter rapporteringen, se mer info nedan. 

Klicka här på länken Sök behörighet (pdf 411 KB)

  1. Fyll i formuläret
  2. När din ansökan godkänts får du besked via e-post och kan då logga in för att ansöka om behörighet för fler personer.

Om du vill ansöka om behörighet för flera personer

När firmatecknarens behörighetsansökan godkänts kan firmatecknaren utse en person på sitt företag som i sin tur lägger upp de personer som ska sköta rapporteringen. Detta görs i Elinsystemet. På så sätt behöver inte firmatecknaren vara involverad i själva rapporteringen.

Firmatecknaren kan så klart även själv vara den som lägger till de personer på företaget som ska sköta inrapporteringen. Läs mer om detta i kaptiel 1 i handboken, du hittar den här.

Uppgifter som ska rapporteras in styrs av denna föreskrift

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare.