Det krävs att det nya systemet är på plats för att de nya uppgifterna enligt den nya föreskriften ska kunna rapporteras in. Därför kommer vi att bevilja ett generellt undantag från de nya reglerna tills det att de nya systemen är på plats.

Rapporteringen ska alltså ske som vanligt fram tills det att nya Elin och Elpriskollen är igång.

Ny ändringsföreskrift EIFS 2015:8

by , https://ei.se, 2015-12-07 13:26:01

Energimarknadsinspektionen (Ei) har beslutat om att göra vissa ändringar i elhandlarnas skyldigheter att rapportera uppgifter om elavtal. I fredags publicerade vi den nya ändringsföreskrift EIFS 2015:8, som innehåller ändringarna och den börjar gälla den 15 december.

Det var planerat att sammanfalla med att Ei lanserar nya versioner av inrapporteringssystemet Elin och Elpriskollen. Som vi meddelat om tidigare så kommer vi att behöva skjuta upp driftsättningen av de nya systemen.

Det krävs att det nya systemet är på plats för att de nya uppgifterna enligt den nya föreskriften ska kunna rapporteras in. Därför kommer vi att bevilja ett generellt undantag från de nya reglerna tills det att de nya systemen är på plats.

Rapporteringen ska alltså ske som vanligt fram tills det att nya Elin och Elpriskollen är igång.

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.