Enligt Energimarknadsinspektionens (Ei) föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2013:7) om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor, innebär att elhandelsföretag ska rapportera ändring av elpris och/eller leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare senast kl. 24.00 samma dag som ändringen skett till Elpriskollen.

Om det finns särskilda skäl kan Ei på ansökan av elhandlaren besluta om undantag från föreskriftens bestämmelser. I det allmänna rådet till bestämmelsen anges att särskilda skäl för undantag kan vara om en elhandlare ändrar sina priser och leveransvillkor vid ett flertal tillfällen under samma dag och inrapporteringen därför är särskilt betungande.

Möjligheten att medge undantag från rapporteringsbestämmelserna tillämpas restriktivt och därför krävs särskilda skäl för att undantag ska beviljas.

Ei har ett exempel där vi har gett avslag eftersom vi bedömde att de skäl som uppgetts i ärendet inte utgjorde sådana särskilda skäl. I ärendet hade elhandelsbolaget i huvudsak anfört att de ändrar sina elpriser varje dag och att rapporteringen tar mycket tid av de få anställda på marknadsavdelningen.

Här kan du ladda ner beslutet (pdf 782 KB)

Möjligheten till undantag från rapporteringsbestämmelserna tillämpas restriktivt

by , https://ei.se, 2014-03-20 13:46:47

Det är av stor vikt att de elpriser som rapporteras till Elpriskollen är uppdaterade och korrekta. Möjligheten att medge undantag från rapporteringsbestämmelserna tillämpas därför restriktivt.

Enligt Energimarknadsinspektionens (Ei) föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2013:7) om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor, innebär att elhandelsföretag ska rapportera ändring av elpris och/eller leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare senast kl. 24.00 samma dag som ändringen skett till Elpriskollen.

Om det finns särskilda skäl kan Ei på ansökan av elhandlaren besluta om undantag från föreskriftens bestämmelser. I det allmänna rådet till bestämmelsen anges att särskilda skäl för undantag kan vara om en elhandlare ändrar sina priser och leveransvillkor vid ett flertal tillfällen under samma dag och inrapporteringen därför är särskilt betungande.

Möjligheten att medge undantag från rapporteringsbestämmelserna tillämpas restriktivt och därför krävs särskilda skäl för att undantag ska beviljas.

Ei har ett exempel där vi har gett avslag eftersom vi bedömde att de skäl som uppgetts i ärendet inte utgjorde sådana särskilda skäl. I ärendet hade elhandelsbolaget i huvudsak anfört att de ändrar sina elpriser varje dag och att rapporteringen tar mycket tid av de få anställda på marknadsavdelningen.

Här kan du ladda ner beslutet

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.