Aktuellt - elhandelsföretagens inrapportering

Här kan du läsa senaste nytt om elhandelsföretagens inrapportering till Energimarknadsinspektionen (Ei). Informationen vänder sig främst till branschen.

Här kan du enkelt välja om du vill prenumerera eller avanmäla:

 • Ändringar i ELIN och Elpriskollen

  Skapad: Granskad:

  Den 29 april kommer inrapporteringssystemet ELIN och Elpriskollen att stänga med anledning av de ändringarna som görs i samband med att införa timprisavtal på Elpriskollen. Det innebär att elhandelsföretagen inte kan rapportera in avtal och priser under perioden 29 april - 3 maj.

 • Information om ny lagstiftning och kommande tillsyn

  Skapad: Granskad:

  Vi vill informera samtliga svenska elhandlare om de nya regler om anvisade avtal som började gälla den 1 april 2017. Ei kommer med anledning av de nya reglerna att genomföra en tillsynsinsats under andra halvåret 2017, vilket vi också informerar om via brev till alla elhandlare.

 • Ny uppdatering vid inrapportering till e-tjänsten ELIN

  Skapad: Granskad:

  Nya och förbättrade funktioner vid inrapportering till ELIN har lanserats.

  Uppdateringarna berör bland annat omteckningsrätt, uppsägningstid och filterfunktionen. Vid inrapportering med Excel-fil och XML-fil kräver en del av dessa uppdateringar att en ny mall används. Information om vad uppdateringen innebär och hur den påverkar inrapporteringen hittar du här.

 • Uppdaterad version av e-tjänsten ELIN

  Skapad: Granskad:

  Vi som arbetar med Elpriskollen vill informera samtliga elhandlare att en ny förbättrad version av inrapporteringssystemet ELIN har släppts. Bland annat ska tekniska problem som tidigare har uppstått vid brytdatum för rörliga och mixade elavtal vara löst.

 • Viktig information i nya ELIN

  Skapad: Granskad:

  Nu är alla elhandlares avtal med priser och leveransvillkor flyttade till nya ELIN.

  När nya ELIN är på plats behöver ni som elhandlare kontrollera era avtal.

 • Nu är nya ELIN klar!

  Skapad: Granskad:

  Den nya förbättrade versionen av Elpriskollens inrapporteringssystem ELIN finns tillgänglig den 16 februari 2016. Även Elpriskollens nya utseende kommer att driftsättas samma dag. Gamla ELIN kommer att stängas ned kl. 08.00 den 16 februari och inloggning kommer då inte längre att vara möjlig. Inloggning kan åter ske från kl 12.00 och då är alla elhandlares uppgifter överflyttade till nya ELIN.

 • Ny ändringsföreskrift EIFS 2015:8

  Skapad: Granskad:

  Energimarknadsinspektionen (Ei) har beslutat om att göra vissa ändringar i elhandlarnas skyldigheter att rapportera uppgifter om elavtal. I fredags publicerade vi den nya ändringsföreskrift EIFS 2015:8, som innehåller ändringarna och den börjar gälla den 15 december.

  Det var planerat att sammanfalla med att Ei lanserar nya versioner av inrapporteringssystemet Elin och Elpriskollen. Som vi meddelat om tidigare så kommer vi att behöva skjuta upp driftsättningen av de nya systemen.

 • Nya ELIN blir försenad – kommer i januari 2016!

  Skapad: Granskad:

  Vi har tidigare informerat om att en ny förbättrad version av Elpriskollens inrapporteringssystem ELIN, ska bli tillgänglig den 8 december 2015. Tyvärr måste vi meddela att Nya ELIN blir försenad!

 • Vill du redan nu se hur mallen för rapportering vi Excelfil ser ut?

  Skapad: Granskad:

  I nya ELIN utökas möjligheten att rapportera via excelfil. Alla avtal kan laddas ned i en excelmall, där ändringarna görs och sedan laddas upp i nya ELIN. Excelmallen finns redan nu tillgänglig för att ni ska kunna få kännedom över hur den är uppbyggd.

   

 • Nu har vi förbättrat vår e-tjänst ELIN

  Skapad: Granskad:

  Den nya förbättrade versionen av Elpriskollens inrapporteringssystem ELIN blir försenad och kommer att lanseras i slutet av januari 2016. Mer information om datum för övergången från gamla till Nya ELIN kommer att lämnas i början av januari 2016. Då vill vi gärna att du som rapportör kontrollerar att de uppgifter vi flyttar från gamla ELIN och publicerar i nya ELIN är korrekta.

  Nya ELIN ska göra det enklare för alla elhandlare att rapportera elpriser. Elpriser som sedan presenteras på prisjämförelsesajten Elpriskollen. Genom ett mer användarvänligt utseende, förbättrad prestanda och nya funktioner hoppas vi att rapporteringen upplevs smidigare.

  Även prisjämförelsesajten Elpriskollen kommer få ett nytt mer användarvänligt gränssnitt och kommer att lanseras samtidigt med ELIN.