Vad vill du göra?

RAPPORTERA DIREKT

Logga in med mobil BankID

RAPPORTERA VIA Excel- eller XML-FIL

Du kan också rapportera in elpriser och leveransvillkor genom att ladda upp en Excel- eller XML-fil

SKAFFA MOBIL BANKID

Läs mer här hur du gör för att skaffa mobil BankID

BLI BEHÖRIG ATT RAPPORTERA -DET ÄR FÖRSTA GÅNGEN VI SKA RAPPORTERA

Mer info för dig som är helt ny rapportör

Viktiga dokument

Instruktionsfilmer om inrapportering i ELIN

Från och med den 1 mars 2021 kommer Elpriskollen att visa avtal till alla kunder med en förväntad årsförbrukning under 100 00 kWh. Det betyder att Elpriskollen utvecklas till att även omfatta avtal till juridiska personer och att elhandlare kommer att rapportera in fler avtal till Elpriskollen. Vi har tagit fram några instruktionsfilmer som visar de förändringar som kommer att ske i ELIN i slutet på februari 2021.
Om du har frågor, kontakta elpriskollen@ei.se.