Ansökans format

Koncessionsansökningar kan skickas in digitalt till Ei via e-postadressen registrator@ei.se. Ansökan ska skickas i pdf-format. Detta gäller alla dokument utom GIS-fil och fastighetsförteckning.

Döp dina filer utan å, ä, ö och mellanslag, exempelvis foretagsnamn_ansokan. Tänk på att spara ner varje handling som en separat fil.
Det går även att skicka in en papperskopia till vår postadress eller skicka in en digital ansökan på USB-minne eller CD-skiva. Det går också bra att använda tjänsten Sprend. 

Hur du använder Sprend

  1. Besök www.sprend.com
  2. Klicka på "Skicka fil".
  3. Klicka på knappen "Välj fil" och bifoga den filen som du vill skicka till oss. Om du har flera filer som ska skickas till oss bör du skapa en Zip-fil.
  4. Fyll i vem filen ska skickas till. Här skriver du registrator@ei.se.
  5. Skriv sökandens namn och vilket ärende det gäller i rutan "meddelande". Detta är viktigt. Ange diarienummer om det finns, och om det gäller en nyansökan eller en komplettering.
  6. Klicka på gröna knappen för att skicka filen.