Ansökans format

Koncessionsansökningar behöver inte längre skickas in i pappersformat med originalunderskrifter. Du kan därför skicka in ansökan till oss på Ei i form av digitala filer på USB-minne eller cd-skiva. Det går även bra att använda tjänsten Sprend (se instruktioner nedan).

Fastighetsförteckningen måste dock fortfarande vara bestyrkt. Du väljer själv om du vill sända in den bestyrkta förteckningen i pappersformat eller scanna in den och sända den elektroniskt. För vår remittering behöver vi också en fastighetsförteckning i Excel-format (se nedan).

Digitalt godkända format

För en enkel hantering av ärendet vill vi gärna ha ansökan i digitalt format. Se vidare om kraven på ansökan, fastighetsägarförteckning och karta under respektive rubrik i huvudmenyn.

 • Digital version av hela ansökan (pdf-format)
  Skapa helst en pdf‐fil av handlingen, till exempel direkt från Word. Döp varje fil utan å, ä, ö och mellanslag, exempelvis så här: foretagsnamn_ansokan
  Tänk på att spara ner varje handling som en separat fil.
  Samla alla filer i en mapp och för över dem till ett USB-minne alternativt bränn mappen på en cd-skiva.
 • Fastighetsförteckning (Excel-format)
  En digital fastighetsförteckning krävs för att vi ska kunna använda oss av remittering på webben. Förteckningen måste vara i Excel‐format enligt följande riktlinjer.
  Varje rad i filen motsvarar en fastighet eller delägare. Varje kolumn är en datatyp, exempelvis namn eller postadress. Den översta raden måste innehålla rubriker som beskriver datatypen i varje kolumn. Om en fastighet har flera delägare kan det alltså krävas flera rader för en fastighet. Se exempel i bilden nedan.
  Bild av en fastighetsägarförteckning
  Det går självklart bra att använda andra tillgängliga format för kalkylblad,
  exempelvis OpenDocument‐format.
  Läs mer om vad som krävs av fastighetsförteckning
 • GIS-filer (karta i digitalt format)
  Ansökan ska också innehålla GIS-filer (karta i digitalt format exempelvis Shape eller DWG). GIS-filerna ska vara i linjeformat (inte polygon). Vi använder oss av koordinatsystem sweref99 TM.
 • Sprend
  Besök www.sprend.com. Klicka på "Skicka fil".
  Klicka på knappen "Välj fil" och bifoga den filen som du vill skicka till oss. Om du har flera filer som ska skickas till oss bör du skapa en Zip-fil.
  Adressen filen ska skickas till är registrator@ei.se
  Det är viktigt att i rutan "meddelande" skriva namn och vilket ärende det gäller. Ange diarienummer om det finns, och om det gäller en nyansökan eller en komplettering.
  Klicka på gröna knappen "Skicka filen"

Checklista för dokument och format

 • ansökningsbrev (pdf-format)
 • karta över ledningens föreslagna sträckning (pdf-format)
 • GIS-filer (Shape eller DWG)
 • bestyrkt förteckning över ägare av de fastigheter som ledningen ska dras fram över eller av fastigheter som på annat sätt berörs av ledningen (Excel-format)
 • bestyrkt förteckning över ägare av de fastigheter som ledningen ska dras fram över eller av fastigheter som på annat sätt berörs av ledningen (inskannad eller i pappersformat)
 • beslut om BMP (betydande miljöpåverkan)
 • alternativredovisning. Läs mer om alternativredovisning
 • miljökonsekvensbeskrivning med samrådsredogörelse (pdf-format)
 • eventuella relevanta bilagor, exempelvis inventeringar som gjorts (pdf-format).