Information om sökande

- organisationsnummer
- kontaktperson och kontaktuppgifter
- eventuell behörig företrädare och kontaktuppgifter

Information om ärendet

 • ledningens sträckning (från X i X kommun, X län till Y i Y kommun, Y län)
 • redovisningsenhet REL/RER
 • eventuellt samband med annat ärende som kommer att skickas in eller som redan är inlämnat (diarienummer eller liknande)
 • sökt giltighetstid
 • driftspänning (nominell spänning), kV
 • konstruktionsspänning, kV
 • anläggningsnummer som berörs (Ei:s beteckning)
 • om äldre ledning kommer behöva raseras och återkallas i samband med ansökan och anläggningsnummer. Läs mer om återkallelse av nätkoncession eller nätkoncession som löpt ut.
 • vilken eller vilka nätkoncessioner för område och linje som berörs
 • vilket eller vilka företag är koncessionsinnehavare för berörda nätkoncessioner (exempelvis befintliga ledningar som kommer att gå/går parallellt med eller korsas av ledningen)
 • särskilda skäl för låg spänning om spänningen inte överstiger högsta tillåtna spänning för berörd områdeskoncession

Information om ledningen (planerad eller befintlig)

 • uppgifter om ledningens syfte, vilket överföringsbehov ledningen ska tillgodose och om den utgör reservmatning åt en annan ledning
 • beskrivning av ledningssträckning och landskapen ledningen passerar genom, beskrivning av alternativa ledningssträckningar och utformningar (luftledning/markkabel/sjökabel)
 • resultat av de samråd som har genomförts. Läs mer om samråd
 • miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Läs mer om MKB:n
 • hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken beaktas

Se också till att uppgifter om ledningen tekniska beskrivning finns med.
Här hittar du mer information om den tekniska beskrivningen.