Illustration Koncessionskarta Nord och Syd

Klicka på bilden om du vill se den i större format.

Här nedan hittar du information om vem du ska kontakta beroende på vilken fråga du har.

Enhet Nord och Syd hanterar dessa ärenden:

 • ny nätkoncession för linje, så kallad nyansökan, inklusive ombyggnation av befintlig ledning på grund av ändrad sträckning eller teknik
 • förlängning av nätkoncession för linje, så kallad förlängningsansökan
 • återkallelse av nätkoncession för linje och återställningsåtgärder för ledningar
 • nätkoncession för linje för befintlig leding, så kallad sen förlängningsansökan
 • tillfällig förlängning av nätkoncession för linje
 • omprövning av nätkoncession för linje
 • villkorsändring av befintlig nätkoncession
 • tillsynsärenden, det vill säga ledning utan tillstånd
 • förhandsmedgivande för ledning och station
 • förlängd färdigställandetid.

Enhet Nord handlägger även:

 • nätkoncession för område och spänningshöjning
 • tillstånd till överlåtelse av nätkoncession för område
 • gränsändring av nätkoncession för område. 

Enhet Syd handlägger även:

 • bindande besked om undantag från koncessionsplikten (IKN)
 • samtliga ärenden avseende koncession för naturgas.

Vi hjälper dig med dina frågor

I punktlistan nedan hittar du snabbt vem du ska kontakta beroende på vilken fråga du har.

 • Planerings- och prioriteringsfrågor 
  Kontakta ansvarig enhetschef för Nord, Karin Edvardsson, eller för enhet Syd, Lars Ström.
 • Fråga om status i ett ärende
  Kontakta ansvarig enhetschef för Nord, Karin Edvardsson, eller för enhet Syd, Lars Ström.
 • Frågor om icke koncessionspliktiga nät
  Kontakta Conny Bäckman eller Louise Hultmark.
 • Fråga om en begäran om komplettering 
  Kontakta den handläggare som angetts som kontaktperson på begäran i fråga.
 • Kartrelaterade frågor samt gränsändring av nätkoncession för område 
  Kontakta Louise Norlin.
 • Frågor om digitalt material, inklusive fastighetsförteckning 
  Kontakta Anna Wandell.
 • Arkivfrågor, exempelvis kopior på gamla beslut 
  Kontakta registraturen, telefon 016-16 27 00, registrator@ei.se.

Vill du skicka mejl till oss?

Vill du ställa din fråga via mejl är våra e-postadresser fornamn.efternamn@ei.se 

Du kan också ringa till oss via växeln 016-16 27 00.