Det är möjligt att överlåta en nätkoncession för område eller en del av en nätkoncession till någon annan. För att en nätkoncession ska kunna överlåtas måste man ansöka om det hos oss på Ei.

Det är viktigt att:

  • ansökan undertecknas av båda nätföretagen
  • det tydligt framgår av kartor, som skickas med ansökan, vilken nätkoncession som ska överlåtas
  • det framgår till vilken redovisningsenhet koncessionen ska överlåtas.

När en överlåtelse sker kan Ei behöva reglera den fastställda intäktsramen. Om så är fallet måste man som koncessionsinnehavare först skicka in en ansökan om att få intäktsramen fördelad. Överlåtelsen kan inte beviljas förrän Ei har fattat beslut om fördelning av intäktsramen.

Vid frågor om intäktsramar

Kontakta gärna Ei:s avdelning för nätreglering via e-post

Den genomsnittliga handläggningstiden för ansökningar om överlåtelse är 6 månader.