Tänk på det här vid gränsändring

En ansökan om gränsändring ska undertecknas av alla berörda nätföretag och ska innehålla skäl till ändringen samt så tydliga kartor som möjligt. Om någon kund behöver byta nätföretag på grund av ändringen ska det framgå, samt information om hur detta påverkar kunden ska också finnas med. En GIS-fil (exempelvis Shape eller DWG) som visar den ansökta gränsen ska bifogas ansökan.

Ei kan på eget initiativ inleda en gränsändring

Om man som nätföretag berörs av en sådan gränsändring, blir man kontaktad av oss på Ei och får möjlighet att lämna sina synpunkter.

Om gränsen ändras kan en eller flera intäktsramar behöva fördelas.

Vid frågor om intäktsramar

Kontakta gärna Ei:s avdelning för nätreglering via e-post