Ansök om överlåtelse

Ansökan som skickas in till Ei ska innehålla följande:

  • ett ansökningsbrev som är undertecknat av båda elnätsföretagen
  • tydlig information om vilken nätkoncession för linje som ska överlåtas
  • information om till vilken redovisningsenhet koncessionen ska överlåtas
  • information om huruvida någon intäktsram behöver fördelas.

I de fall en del av nätkoncession för linje ska överlåtas, ska ansökan även innehålla information om vilken del som ska överlåtas. Med ansökan ska en karta bifogas där det framgår vilken del som ska överlåtas samt vilken del som ska vara kvar hos överlåtande elnätsföretag.

När mottagande elnätsföretag är nystartat

Om elnätsföretaget som ska ta över koncessionen är nystartat behöver ansökan innehålla ytterligare information för att Ei ska kunna bedöma lämpligheten hos det nystartade elnätsföretaget. Följande behöver då bifogas:

  • beredskapsbeskrivning
  • redogörelse för organisationen
  • verksamhetsbeskrivning. 

Information om intäktsramen 

När en överlåtelse sker kan Ei behöva reglera den fastställda intäktsramen. Om så är fallet måste man som koncessionsinnehavare först skicka in en ansökan om att få intäktsramen fördelad. Överlåtelsen kan inte beviljas förrän Ei har fattat beslut om fördelning av intäktsramen.

Vid frågor om intäktsramar

Kontakta gärna Ei:s avdelning för nätreglering (e-post)

Överlåta nätkoncession för område

Det går också att överlåta en nätkoncession för område.