Status

Arbetet förväntas starta under 2019.

Ärendet förväntas inkomma till Ei

18 december 2019

Ei förväntas fatta beslut i ärendet

18 juni 2020

Frågor om ärendet

Har du frågor om detta ärende är du välkommen att kontakta oss.

Diarienummer

Diarienummer publiceras senare.