Status

Den 18 december 2018 fick Ei in ett förslag på Villkoren för att agera som leverantör av återuppbyggnadstjänster på avtalsbasis från Svenska kraftnät. Ei har enligt förordningen 6 månader på sig att analysera och besluta om förslaget kan godkännas, alternativt att Ei skickar en begäran om att få förslaget ändrat.

Ei förväntas fatta beslut i ärendet

18 juni 2019

Frågor om ärendet

Har du frågor om detta ärende är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2018-102595