Status

Den 18 december 2018 fick Ei in ett brev angående villkoren för att agera som leverantör av skyddstjänster på avtalsbasis från Svenska kraftnät.

Ei kommer inte att besluta om artikel 4.2 b eftersom Svenska kraftnät inte har lämnat in ett förslag om villkoren för att agera som leverantör av återuppbyggnadstjänster på avtalsbasis (artikel 4.2 b). Svenska kraftnät hänvisar till artikel 4.4. i ER där det framgår att villkoren för att agera som leverantör av skyddstjänster och som leverantör av återuppbyggnadstjänster ska fastställas antingen i den nationella rättsliga ramen eller på avtalsbasis.

Villkoren för att agera som leverantör av skyddstjänster på avtalsbasis och villkoren för att agera som leverantör av återuppbyggnadstjänster på avtalsbasis omfattas av den nationella rättsliga ramen. Svenska kraftnät behöver därför inte inkomma med ett förslag om artikel 4.2 b i ER.

Frågor om ärendet

Har du frågor om detta ärende är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2018-102595