Enligt artikel 53(1) i förordning (EU) 2017/2195 (EB) ska alla systemansvariga för överföringssystem från den 18 december 2020 tillämpa avräkningsperioden för obalanser på 15 minuter i alla planeringsområden samtidigt som man säkerställer att alla gränser för marknadstidsenheten sammanfaller med gränserna för avräkningsperioderna för obalanser.

Svenska kraftnät anger i ansökan att undantag från 15 minuters avräkningsperiod istället ska gälla till den 22 maj 2023. Ansökan om undantag är nationell, men motsvarande ansökan om undantag har även lämnats in av danska och finska systemansvariga för överföringssystem.

Ei kommer att bedöma ansökan om undantag från införande av 15 minuters avräkningsperiod. Specifikation över vad ansökan om undantag måste innehålla framgår av artikel 62 i EB.

Status

Den 16 juni 2020 inkom Svenska kraftnät med en ansökan enligt artikel 62(2) (d) i EB om undantag från att avräkningsperioden för obalanser ska vara 15 minuter inom alla planeringsområden från och med den 18 december 2020.

Ei har sex månader på sig att fatta beslut i ärendet från det att ansökan inkom. Det finns även en möjlighet att förlänga denna tidsfrist med tre månader under vissa förutsättningar.

Ei förväntas fatta beslut

December 2020

Frågor om pågående ärende

Har ni frågor om pågående ärende är ni välkomna att kontakta oss.

Ärendenummer

2018–100294