Senast 18 månader efter denna förordnings ikraftträdande ska alla systemansvariga för överföringssystem som avsiktligt utbyter energi inom ett synkronområde utarbeta ett förslag till gemensamma avräkningsregler som är tillämpliga på alla avsiktliga energiutbyten som ett resultat av en eller båda av följande:

(a) Frekvenshållningsprocessen i enlighet med artikel 142 i kommissionens förordning (EU) 2017/1485 [SO].

(b) Rampperioden i enlighet med artikel 136 i kommissionens förordning (EU) 2017/1485 [SO].

Status

De systemansvariga arbetar med att ta fram ett förslag.

Ärendet förväntas inkomma till Ei

18 juni 2019

Ei förväntas fatta beslut i ärendet

18 december 2019

Frågor om pågående ärende

Har ni frågor om pågående ärende är ni välkomna att kontakta oss.

Ärendenummer

2018-100276