Förslag till gemensamma avräkningsregler som är tillämpliga på alla avsiktliga energiutbyten som ett resultat av en eller flera av följande processer i enlighet med artiklarna 146, 147 och 148 i förordning (EU) 2017/1485

(a) Processen för reserversättning

(b) Processen för frekvensåterställning med manuell aktivering

(c) Processen för frekvensåterställning med automatisk aktivering

(d) Processen för nettning av obalanser

Status

Den 18 december 2018 inkom Svenska kraftnät med ett förslag.

Ei har enligt förordningen sex månader på sig att, tillsammans med övriga tillsynsmyndigheter i EU, analysera det framtagna förslaget. Baserat på analysen kommer tillsynsmyndigheterna antingen godkänna förslaget eller begära ändringar som krävs för att ett godkännande ska vara möjligt.

Ei förväntas fatta beslut i ärendet

18 juni 2019

Frågor om pågående ärende

Har ni frågor om pågående ärende är ni välkomna att kontakta oss.

Ärendenummer

2018-100274