Två eller flera systemansvariga får på eget initiativ eller på begäran av deras relevanta tillsynsmyndigheter i enlighet med artikel 38 i direktiv 2009/72/EG utarbeta ett förslag till metod för en marknadsbaserad tilldelningsprocess för kapacitet mellan elområden i enlighet med artikel 41 i förordningen.

Status

De nordiska systemansvariga arbeta just nu med att ta fram ett förslag. För mer information se Svenska kraftnät hemsida

Ärendet förväntas inkomma till Ei

Sista kvartalet 2018

Ei förväntas fatta beslut i ärendet

Beslut kommer att fattas sex månader efter det att förslaget har inkommit.

Frågor om pågående ärende

Har ni frågor om pågående ärende är ni välkomna att kontakta oss.

Ärendenummer

2018-102456