Två eller flera systemansvariga som utbyter eller är villiga att utbyta balanskapacitet ska utarbeta ett förslag om inrättandet av gemensamma och harmoniserade regler och processer för utbyte och upphandling av balanskapacitet, samtidigt som hänsyns tas till de krav som fastställs i artikel 33 i förordningen.

Status

De nordiska systemansvariga arbeta just nu med att ta fram ett förslag. För mer information se Svenska kraftnät hemsida 

Ärendet förväntas inkomma till Ei

Sista kvartalet 2018

Ei förväntas fatta beslut i ärendet

Beslut kommer att fattas senast sex månader efter att förslaget har inkommit.

Frågor om pågående ärende

Har ni frågor om pågående ärende är ni välkomna att kontakta oss.

Ärendenummer

2018-102455