Metod för klassificering av aktiveringsändamål avseende buden på balansenergi ska

(a) beskriva alla möjliga ändamål för aktivering av bud på balansenergi,

(b) definiera kriterier för klassificering av varje möjligt aktiveringsändamål.

Status

Den 18 december 2018 inkom Svenska kraftnät med ett förslag till aktivering av bud på balansenergi.

Ei har enligt förordningen sex månader på sig att, tillsammans med övriga tillsynsmyndigheter, analysera det framtagna förslaget. Baserat på analysen kommer tillsynsmyndigheterna antingen godkänna förslaget eller begära ändringar som krävs för att ett godkännande ska vara möjligt.

I juli 2019 kom Ei tillsammans med övriga tillsynsmyndigheter överens om att förslaget inte kan godkännas utan att vissa ändringar görs.

I augusti skickade därför Ei en ändringsbegäran till Svenska kraftnät som nu har två månader att inkomma med ett reviderat förslag.

I november 2019 inkom Svenska kraftnät med en reviderad version. Ei har nu två månader att tillsammans med övriga tillsynsmyndigheter analysera förslaget och komma överens om förslaget kan godkännas. I januari 2020 hänsköts förslaget till ACER.

ACER förväntas fatta beslut i ärendet

Juli 2020

Frågor om pågående ärende

Har ni frågor om pågående ärende är ni välkomna att kontakta oss.

Ärendenummer

2018-100272