Metod för klassificering av aktiveringsändamål avseende buden på balansenergi ska

(a) beskriva alla möjliga ändamål för aktivering av bud på balansenergi,

(b) definiera kriterier för klassificering av varje möjligt aktiveringsändamål.

Status

Den 18 december 2018 inkom Svenska kraftnät med ett förslag.

Ei har enligt förordningen sex månader på sig att, tillsammans med övriga tillsynsmyndigheter i EU, analysera det framtagna förslaget. Baserat på analysen kommer tillsynsmyndigheterna antingen godkänna förslaget eller begära ändringar som krävs för att ett godkännande ska vara möjligt.

Ei förväntas fatta beslut i ärendet

18 juni 2019

Frågor om pågående ärende

Har ni frågor om pågående ärende är ni välkomna att kontakta oss.

Ärendenummer

2018-100272