I januari 2020 godkände ACER genomföranderamen för en europeisk plattform för utbyte av balansenergi från frekvensåterställningsreserver med automatisk aktivering.

Frågor om beslutet

Har ni frågor om beslutet är ni välkomna att kontakta oss.

Diarienummer

2017-103384