I januari 2020 godkände ACER förslaget.

I mars 2020 överklagades beslutet till Board of Appeals.

I juli 2020 beslutade Board of Appeals att avfärda överklagan.

Frågor om beslutet

Har ni frågor om beslutet är ni välkomna att kontakta oss.

Diarienummer

2017-103384