Plattformen ska vara baserad på gemensamma styrningsprinciper och affärsprocesser och ska bestå av minst funktionen för aktiveringsoptimering och funktionen för avräkning mellan systemansvariga.

Den europeiska plattformen ska tillämpa en multilateral modell mellan systemansvariga med gemensamma rangordningslistor för att utbyta alla bud på balansenergi från alla standardprodukter för frekvensåterställningsreserver med manuell aktivering, med undantag för bud som inte är tillgängliga i enlighet med artikel 29.14.

Det framtagna förslaget ska åtminstone omfatta de punkter som återges i artikel 20.3.

Status

Den 18 december 2018 inkom Svenska kraftnät med ett förslag.

Ei har enligt förordningen sex månader på sig att, tillsammans med övriga tillsynsmyndigheter i EU, analysera det framtagna förslaget. Baserat på analysen kommer tillsynsmyndigheterna antingen godkänna förslaget eller begära ändringar som krävs för att ett godkännande ska vara möjligt.

Ei förväntas fatta beslut i ärendet

18 juni 2019

Frågor om pågående ärende

Har ni frågor om pågående ärende är ni välkomna att kontakta oss.

Ärendenummer

2017-103383