Status

Den 7 september 2018 mottog Ei förslag från Svenska kraftnät. Förslaget gäller generellt tillämpliga krav för nätanslutning av förbrukare enligt artikel 6.4. Ei har enligt förordningen sex månader på sig att besluta om och godkänna förslaget. Vid behov kan Ei skicka en begäran om att få förslaget reviderat.

Godkännande kommer att göras genom att Ei meddelar föreskrifter om generellt tillämpliga krav. Förslag till föreskrifter är nu ute på remiss (se dokument under rubriken "Remiss" längre ner på sidan). 

Remiss - synpunkter på nedanstående dokument lämnas senast 23 april 2019

Föreskrifterna är ute på remiss och sista dag att svara på remissen är den 23 april 2019.

Ta del av dokumenten här:

Ei förväntas meddela föreskrifter om generellt tillämpliga krav

Under sommaren 2019.

Frågor om ärendet

Har du frågor om detta ärende är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2018-102196