Status

Den 7 september 2018 mottog Ei förslag från Svenska kraftnät. Förslaget gäller generellt tillämpliga krav för nätanslutning av förbrukare enligt artikel 6.4. Ei har enligt förordningen sex månader på sig att besluta om och godkänna förslaget. Vid behov kan Ei skicka en begäran om att få förslaget reviderat. Godkännande kommer att göras genom att Ei meddelar föreskrifter om generellt tillämpliga krav. Förslag till föreskrifter kommer att skickas ut på remiss under hösten. 

Länkar till nedanstående dokument publiceras senare

  • Konsekvensutredning avseende Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2019:x) om fastställande av generellt tillämpliga krav för nätanslutning av förbrukare
  • Energimarknadsinspektionens förslag till föreskrifter om fastställande av generellt tillämpliga krav för nätanslutning av förbrukare 

Samråd

Ei kommer bjuda in till samråd om föreskrifterna. Här kommer vi publicera information om anmälan med mera.

Ei förväntas meddela föreskrifter om generellt tillämpliga krav

Senast mars 2019.

Frågor om ärendet

Har du frågor om detta ärende är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2018-102196