Avslutade ärenden - DCC

Här kan du ta del av avslutade ärenden kring nätföreskriften DCC.

  • Artikel 51 Kriterier för undantag från en eller flera bestämmelser i DCC

    Skapad: Granskad:

    Nätföreskriften om nätanslutning för förbrukning (DCC) handlar om anslutning av förbrukning till elnät och definierar krav på befintliga och nya väsentliga elanvändare som är förbrukare.

    Föreskrifterna bidrar till att främja en välfungerande inre marknad för el med rättvisa konkurrensvillkor. De ska även främja systemsäkerheten.