Den 20 februari 2019 godkände Ei metod för att dela kostnader för omdirigering och motköp för kapacitetsberäkningsregionen Hansa.

Den 28 augusti 2019 inkom Svenska kraftnät med ett reviderat förslag till metod. Ei har nu tillsammans övriga tillsynsmyndigheter i kapacitetsberäkningsregionen Hansa 6 månader på sig att analysera förslaget. Beslut förväntas februari 2020.

Denna process har ärendenummer 2019-102451

Frågor om beslutet

Har ni frågor om beslutet är ni välkomna att kontakta oss.

Ärendenummer

2018-100270