Den 14 december 2017 godkände Ei reservförfarandena för kapacitetsberäkningsregionen Hansa.

Frågor om beslutet

Har ni frågor om beslutet är ni välkomna att kontakta oss.

Ärendenummer

2016-103187