Den 28 mars 2018 godkände Ei reservförfarandena för kapacitetsberäkningsregionen Baltikum.

Frågor om beslutet

Har ni frågor om beslutet är ni välkomna att kontakta oss.

Ärendenummer

2016-103188