Ei utsåg i december 2015 Nord Pool Spot AS (Nord Pool) till nominerad elmarknadsoperatör vilket innebär att Nord Pool får erbjuda sina tjänster på dagen före- och intradagsmarknaden i Sverige. Beslutet tidsbegränsade till att avse en period om fyra år.
Under 2019 så omorganiserades Nord Pool vilket medförde att Nord Pool ändrade firmanamn från Nord Pool Spot AS till European Market Coupling Operator AS (EMCO). Ei utsåg i oktober 2019 EMCO till nominerad elmarknadsoperatör. Beslutet är tillsvidare.

I december 2018 utsågs även Nasdaqs Oslo ASA (Nasdaq) till nominerad elmarknadsoperatör. Nasdaq får erbjuda sina tjänster på den svenska dagen före-marknaden.

Nasdaq har inte ansökt om att få bli nominerad elmarknadsoperatör på intradagsmarknaden.

Ett företag som redan har blivit utnämnd till nominerad elmarknadsoperatör i ett medlemsland har enligt förordning 2015/1222 rätt att erbjuda sina tjänster på dagen före- och intradagsmarknaden i ett annan medlemsland utan att behöva ansöka om att bli utnämnd till nominerad elmarknadsoperatör i det medlemslandet.

Om ett sådant företag avser att erbjuda sina tjänster i Sverige är det dock skyldigt att meddela Ei det innan företaget avser att få påbörja sin verksamhet i Sverige.

I februari 2016 beslutade Ei att låta EPEX SPOT SE (EPEX) få erbjuda sina tjänster i Sverige.

För närvarande är det bara Nord Pool som bedriver en aktiv handel.

Frågor om beslutet

Har ni frågor om beslutet är ni välkomna att kontakta oss.

Ärendenummer

2015 – 102890 (EPEX)
2017 – 103007 (Nasdaq)
2019–102063

Artikel 4 Utnämning av nominerad elmarknadsoperatör

by , https://ei.se, 2020-01-07 14:32:51

Ett företag måste ansöka om att bli utnämnd till nominerad elmarknadsoperatör för att kunna erbjuda sina tjänster på den europeiska dagen före- och intradagsmarknaden.
I Sverige är det Energimarknadsinspektionen (Ei) som utnämner nominerade elmarknadsoperatörer.

Ei utsåg i december 2015 Nord Pool Spot AS (Nord Pool) till nominerad elmarknadsoperatör vilket innebär att Nord Pool får erbjuda sina tjänster på dagen före- och intradagsmarknaden i Sverige. Beslutet tidsbegränsade till att avse en period om fyra år.
Under 2019 så omorganiserades Nord Pool vilket medförde att Nord Pool ändrade firmanamn från Nord Pool Spot AS till European Market Coupling Operator AS (EMCO). Ei utsåg i oktober 2019 EMCO till nominerad elmarknadsoperatör. Beslutet är tillsvidare.

I december 2018 utsågs även Nasdaqs Oslo ASA (Nasdaq) till nominerad elmarknadsoperatör. Nasdaq får erbjuda sina tjänster på den svenska dagen före-marknaden.

Nasdaq har inte ansökt om att få bli nominerad elmarknadsoperatör på intradagsmarknaden.

Ett företag som redan har blivit utnämnd till nominerad elmarknadsoperatör i ett medlemsland har enligt förordning 2015/1222 rätt att erbjuda sina tjänster på dagen före- och intradagsmarknaden i ett annan medlemsland utan att behöva ansöka om att bli utnämnd till nominerad elmarknadsoperatör i det medlemslandet.

Om ett sådant företag avser att erbjuda sina tjänster i Sverige är det dock skyldigt att meddela Ei det innan företaget avser att få påbörja sin verksamhet i Sverige.

I februari 2016 beslutade Ei att låta EPEX SPOT SE (EPEX) få erbjuda sina tjänster i Sverige.

För närvarande är det bara Nord Pool som bedriver en aktiv handel.

Frågor om beslutet

Har ni frågor om beslutet är ni välkomna att kontakta oss.

Ärendenummer

2015 – 102890 (EPEX)
2017 – 103007 (Nasdaq)
2019–102063

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.