Den 17 januari 2019 godkände Ei metod för samordnad omdirigering och motköp för kapacitetsberäkningsregionen Baltikum.

Frågor om beslutet

Har ni frågor om beslutet är ni välkomna att kontakta oss.

Ärendenummer

2018-100266