Den 13 december 2018 godkände Ei kapacitetsberäkningsmetoden för kapacitetsberäkningsregion Hansa.

Beslutet har överklagats till förvaltningsrätten i Linköping.

Frågor om beslutet

Har ni frågor om beslutet är ni välkomna att kontakta oss.

Ärendenummer

2017-101897