Den 17 januari 2019 godkände Ei kapacitetsberäkningsmetoden för kapacitetsberäkningsregionen Baltikum.

Frågor om beslutet

Har ni frågor om beslutet är ni välkomna att kontakta oss.

Ärendenummer

2017-101898