Den 2 november 2017 beslutade Ei om gränsöverskridande clearing och avräkning för dagen före- och intradagskoppling – överföringsformer mellan olika centrala motparter avseende energiutbyte för svenska elområden.

Frågor om beslutet

Har ni frågor om beslutet är ni välkomna att kontakta oss.

Ärendenummer

2017-100343