FAQ - generella frågor kring EU-förordningar

Här presenterar vi svar på generella frågor som rör det nya EU-gemensamma regelverket för el och gas.