FAQ - EU-förordningar om marknad, CACM, FCA och EB

Denna sida är under uppbyggnad. Välkommen åter!

Här kommer vi publicera specifika frågor om kommissionsriktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning CACM, om förhandstil­ldelning kapacitet FCA och om kommissionsriktlinje för balanshållning av el  EB.