FAQ - EU-förordningar drift, ER och SO

Här samlar vi svar på specifika frågor kring nätföreskrifter och riktlinjer för drift, Kommissionsriktlinje för drift av stamnätet, SO och Nätföreskrift för nödsituationer och återställning, ER.