Status

Den 2 oktober 2017 godkände ACER förslaget.

Den 29 oktober 2019 godkände ACER ett ändringsförslag.

Diarienummer

2017-101911