Status

ACER har godkänt.

Datum

Beslut den 2 oktober 2017.

Diarienummer

2017-101911