Status

Ei har fattat beslut om att godkänna metoden för gemensam nätmodell. Du finner beslut och förslag till metod nedan.

Datum

2018-07-02

Diarienummer

2017-102501